MATARO fotos

 

       


Reforma i ampliació de l’hospital de Mataró (Barcelona). 
Mataró (Barcelona)
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT/GISA
Projecte de 2005, Final d’obres: Novembre 2008
3217,45 M2. (Sup. construïda)

Autor: GALLEGO ARQUITECTOS SLP
Moises Gallego, Alex Gallego i Sergi Garcia
Ingenieria: Imetco
Calculista: MiquelAngel Sala
Col.laboradors: Noelia Asensi
Direcció Obra: Sergi Garcia

Descripció de l’edifici.:         
Es tracta d’un edifici esglaonat que sembla tenir 4 plantes, quant en realitat te moltes mes, degut a la seva habilitat en adaptar-se al terreny. L’esquema fonamental es del tipus lineal, amb 4 crugies espacials i patis lineals en l’eix de la planta.

La reforma i ampliació plantejada es deu a la necessitat d'adequar el centre a les noves exigències del servei, així com la creació d’una nova unitat per a malalts mental. L’ampliació suposa fer una adició parcial d’una planta.  Es tracta doncs d’un projecte que actua en l’interior de l’edifici, amb una mínima incidència en l’envolvent exterior. Es planteja una redistribució del mateix al propi temps que una millora substancial en les dependències interiors. A l’exterior el nou afegit es tracta amb un prefabricat de color molt fosc per evidenciar l’àmbit de l’ampliació i no desvirtuar l’esquema compositiu inicial de un gran qualitat arquitectònica. El fet de que molts dels usuaris no se’n donin compte de l’adició es un elogi pretès en el projecte. 

En planta baixa s’ubica l’àrea d’urgències i la zona d’atenció al públic. Les plantes 1 i 2 estan formades pels consultoris de medicina general, en la tercera planta s’ubiquen els consultoris d’especialitats i en l'última planta les oficines generals del Servei Sanitari de la zona.

Es racionalitzen els sectors d’incendi, els recorreguts interiors, es milloren els ascensors, i serveis actuals de totes les plantes.

La reforma afecta a tot el sistema d’instal·lacions, que es planteja per l’exterior, així com a l’estructura mitjançant una operació de reforç estructural en pilars, zones de forjats en descomposició i elements de jàsseres en les entregues amb pilars.