SANT JULIA DE VILLAMIROSA fotos

 

       


Rehabilitació De l'Església romànica de Sant Julià de Vilamirosa, construcció del segle X, per a sala d'exposicions. Manlleu, Barcelona
Masia Sant Julià de Vilamirosa. Manlleu (Barcelona)
Servei de Conservació del Patrimoni Arq. de la Diputació de Barcelona
Novembre 1982, finalització d’obres: Abril de 1984
340,00 m2. (Sup. construïda)

Autor: Moises Gallego i Franc Fernandez

Descripció del projecte:
L’església és una construcció romànica del segle X-XI, d’estructura tradicional, de murs de mampostería ordinària de diferents factures, originalment d’una sola nau, coberta amb una volta de canó i un sol absis, en el segle XVI se li afegirà una nau lateral d’estructura gòtica.

El conjunt presentava en el moment de la intervenció un estat molt deficient de conservació, amenaçant esfondrament de diversos elements constructius.

La intervenció consisteix per una banda, en una operació de consolidació d’elements estructurals i restauració de cadascun d’ells, d’altra banda s’afronta el tema de la intervenció sobre aquells elements dels quals no han arribat llegats als nostres dies, com l’escala d’accés al campanar, situada en la façana nord, i els diversos nínxols i ornaments adossats a les parets, dels quals sols existien malmets forats en les mateixes. Fugint de tot mimetisme es resolen mitjançant un entramat de lames verticals de pedra que revaloraritzen la intensitat de clar i foscos i la diversitat de textures tan pròpies de l’arquitectura romànica del lloc.

Per últim un paviment de pedra, semblant a l'adossada en les parets servirà com a vincle d’unió de les diverses arquitectures.

Premis i publicacions:
- Obra presentada al II curs d'Intervenció en el patrimoni arq. organitzat per la Comunitat de La Rioja,
- Obra presentada al IV curs d'intervenció en el  Patrimoni arquitectònic organitzat pel COAC.
- Obra publicada en diverses revistes i llibres d'arquitectura.