TEATRE ELS CATOLICS fotos

 

       


Projecte executiu i direcció parcial (IFASE) de: Reforma integral i rehabilitació de l’edifici/teatre "Els Catòlics" de Cardona. Barcelona
Plaça del Nord, s/nº. Cardona (Barcelona).
Servei de Conservació del Patrimoni Arq. de la Diputació de Barcelona
Projecte executiu: Desembre de 1993. Inici obra febrer 1994
1.320,00 m2. (Sup. construïda)

Autor: Moises Gallego i Franc Fernandez

Descripció Projecte:  L’edifici abans de ser adquirit per l’Ajuntament de Cardona, va ser d’una entitat social i també va ser oficines provisionals de sindicats i una capella, i inclòs anteriorment va formar part del que havia de ser una “col·legiata”. De tot allò han quedat restes i en part expliquen la seva actual fisonomia, sense de significació.

L'última de les reformes li va donar a l'edifici el caràcter de castell-mansió, amb terrassa de cartró-pedra, que mostra en l’actualitat; aspecte que no correspon a l'ús que allotja, que consisteix en un petitíssim teatre, molt mal dotat, la seu social d’una entitat a la planta superior i, sota coberta, un habitatge per a la conselleria. Amb tot cal citar la importància que té per a la memòria de la ciutat, la seva imatge urbana.

Al marge de qualsevol consideració arquitectònica, es demanava restaurar l’edifici, respectant íntegrament la façana i interiorment dotar-lo amb un miniteatre correctament equipat, tal que, si abans l’edifici podia ser qualsevol cosa per dins, ara el tapiat de les finestres ho farà encara més inescrutable.

La platea es resol mitjançant un pla inclinat que genera un espai inferior on s’allotgen els accessos, vestíbul i serveis en comunicació amb l’actual porta principal; també s’afegeix un amfiteatre, ja que l'alliberament de l’espai intermedi així ho permet. L’escenari conserva les mides anteriors, però disposa de major alçada per a decorats, i s’augmenta la dotació de camerinos, disposant-se una nova sala per a assaigs.

L’únic element que se substitueix és la coberta la qual, mantenint l’actual esquema de pendents, se substitueix per una altra de similars característiques. Una mínima transformació de l’aleró i la forma en què es tapien els forats de façana pretenen mostrar una subtil petjada de la seva última intervenció.

Un projecte tan estrictament limitat des del seu encàrrec exigeix com a mínim atendre, durant la construcció, als mínims matisos que porta. La direcció d’obres, duta a terme pel "Servei Tècnic de la Diputació" es va encarregar molt be de que no quedés cap d’ells.

Premis i publicacions:
- Inclosa dins la Catalogació del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la  Diputació de Barcelona