SANTCELONI fotos

 

       

Complex esportiu, amb 2 piscines cobertes a Sant Celoni (Barcelona)
Zona esportiva Municipal de Sant Celoni
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
Projecte i Obra
Superfície Construïda:         6.725,00- M2 coberts.

Autor: Moises Gallego i Eduard Calafell,
Ingenieria: IMOGEP
Calculista: MiquelAngel Sala
Col.laboradors:
Alex Gallego i Ivan Perezot
Direcció Obra:

Arquitectes
Moises Gallego i Eduard Calafell
Aparellador
Jordi Carbonell

Descripció de l’edifici:
El ràpid  creixement de la ciutat ha fet curta tota previsió d’equipaments de la ciutat. Els dos actuals recintes esportius, situats en ambdós extrems de la mateixa, són del tot insuficients per a la creixent demanda, es fa necessari a la zona nord-est ubicar el tercer vèrtex, un altre nou complex. El lloc es límit d’una explanada, al voltant del qual es desenvolupa el nou creixement de la ciutat, i es caracteritza per ser de forma triangular amb un fort desnivell en el límit longitudinal, al voltant del riu Tordera.

El programa contempla ubicar dues piscines cobertes, una descoberta, tres recintes per a gimnasos, un pavelló polisportiu, un bar restaurant i zona comú d’us públic i un  aparcament amb una capacitat mínima per a 100 vehicles. El solar no va molt sobrat i el fort desnivell obliga a concentrar l’edificació mitjançant una peça molt compacta, la qual no te més remei que ajustar-se als dos vials que formen els costats  ortogonals del triangle descrit.

L’accés es produirà a la trobada dels vials, i per condicionar aquesta zona es genera una porxada coberta que millora la qualitat urbana de l’edifici en relació amb les edificacions veïnes.

Les diferencies d’alçades de cadascun dels recintes descrits es el problema a resoldre amb la voluntat de donar una unitat arquitectònica al conjunt. El tema es resol mitjançant un sistema de cobertes inclinades que s’adapten als requeriments funcionals exteriors. El projecte incorpora sistemes de recuperació d’energia i la adopció de pannells solars.

Premis i publicacions:

- 1º Premi en concurs d’avantprojectes.
- Publicat en monografia “Moisès Gallego”. Publicacions COAC. Barcelona