ICARIA fotos

 

       

Addició de piscina coberta en pavelló polisportiu de la VILA OLÍMPICA
Avda. de Icària i Bogatell i carrer J.LL. Sert. Vila Olímpica. Barcelona
AJUNTAMENT DE BARCELONA - OSNOVI
Projecte de 1998, finalització obra Juliol 2000.
Superfície Construïda.:         545,00 M2.

Autor: Moises Gallego
Calculista: Taller d'Ingenyeries
Col.laboradors: Alex Gallego, Meritxell Soler, Xavi Puig
Direcció Obra: Moises Gallego, Alex Gallego

Descripció de l’edifici.:         
En un dels patis laterals del pavelló polisportiu de Via Icària, que va servir com a recinte d’entrenament durant els jocs olímpica de Barcelona de 1992, es planteja la incorporació d’una piscina coberta de uns 200 metres quadrats de làmina d’aigua. La forma del recinte es triangular i ofereix molt poques possibilitats d’ubicació per la piscina. La forma irregular donada ve de aconseguir el màxim espai d’aigua possible. Els vestidors han de ser els ja existents i s’han de condicionar els passos interiors per a no interferir les circulacions en l'ús esportiu actual. El problema arquitectònic a resoldre consisteix en què la nova Addició no modifiqui l’aspecte global de l’edifici existent.

El projecte integra la proposta dins dels murs perimetrals existents que conformen el pati, introduint en el buit, una coberta lleugera que apareix a l’exterior com una lleugera cornisa sobre una vidriera correguda. L’ombra allargada de la coberta sobre el parament de vidre fa augmentant la seva ingravidés. Les instal·lacions tècniques es desenvolupen aprofitant les actuals instal·lacions existents i resolent la deshumidificació mitjançant una bomba de calor suplementària.

Premis i publicacions:
- Dossier de revista “Piscines XXI, any XXIII”, nº 156, desembre 2000
- Publicat en monografia “Moisès Gallego”. Publicacions COAC. Barcelona, febrer 2006