MONTCADA         fotos

Camp de futbol municipal a Montcada i Reixac
Polígon Ferreries, Montcada i Reixac
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Projecet i Obra
882,31 m2 (coberts) 16.729,00 m2 (descoberts).

Autor: GALLEGO ARQUITECTOS SLP
Moises Gallego, Alex Gallego i Sergi Garcia
Ingenieria: IMOGEP
Calculista: Manel Fernandez
Col.laboradors: Noelia Asensi
Direcció Obra:
Arquitecte: Àlex Gallego
Aparellador: JoanRamon Soldevila

Descripció de l’edifici:       
A l’inici del polígon industrial “Las ferreries” i al mateix costat del riu es troba el solar, totalment  pla on s’han d’ubicar els dos camps de futbol. El mes gran de 105x66 metres i un de mes petit, de futbol 7, de 40x60m com a camp d’entrenament. La forma i orientació del solar condiciona la posició dels terrenys de lloc, disposat de sud a nord, i l’un al costa del altra, en paral·lel. En l’espai intermig, de separació dels camps, es disposa la franja allargada dels vestidors.

L’organització de la parcel·la, te la simplicitat d’aquest tipus d’instal·lacions, no es requereix gran cosa mes per abordar amb eficàcia el projecte. El problema d’interpretació del lloc, amb aquest tipus de intervencions, quasi sempre es el mateix, o sigui omplir una parcel·la sense quasi elements constructius. Les grades que es demanen per a 1.500 places, la marquesina de la tribuna, les torres d’il·luminació  i la tanca del solar son los elements claus que assumeixen el protagonisme de la integració.

Els dos recintes de joc es pavimenten amb gespa artificial prefibrilada d’última generació i l’espai que envolta els camps es tracta amb elements ajardinats, a on la massa d’arbres té que jugar el paper que en la resta dels solars dels voltants fan les edificacions   

Premis i publicacions:
- 1º Premi en concurs d’encàrrecs

- Publicat a la Revista INDE.