MOGODA         fotos

Estadi de futbol municipal, 3Camps de futbol municipal a Santa Perpètua de Mogoda
Av. Mossèn Jacint Verdaguer  i Pg. de la Florida , Santa Perpètua (Barcelona)
AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE MOGODA
Projecte i Obra
Superfície Construïda: 55.438,20 m2 a cel obert i 1.272,00 (Sup. Construïda)

Autor: GALLEGO ARQUITECTOS SLP
Moises Gallego, Alex Gallego i Sergi Garcia
Ingenieria: Joan Gonzalez Gou
Calculista: Pere Castelltort Sales
Col.laboradors: Noelia Asensi
Direcció Obra
Arquitecte: Alex Gallegoi
Aparellador: Xavier Cardona

Descripció de l’edifici:
El lloc  on s’ubiquen els camps de futbol forma part d’una gran explanada amb molt bones vistes. Pel sud es divisen, entre pollancres, les cobertes de xalets dels anys 60. Per l’altra banda el gran talús del traçat de tren marca un límit uniforme i verd, molt correcte el nostres interessos.  El solar té una superfície de 55.438,20 m2 i el  tres camps de futbol i caben amb gran comoditat. Tant es així que la proposta es completa amb un aparcament per a 60 cotxes i tot una resta enjardinat com espai públic.

Dels tres camps, dos d’ells son de 110x65 metres i el terreny de joc de tos tres recintes es de gespa artificial de 3ª generació. El recinte mes petit es de futbol 7. Tos tres recintes tenen la mateixa orientació sud-nord d’acord amb les normes bàsiques d’orientació per a la practica esportiva. 

La manca de límits del solar, del tot necessaris per a la pràctica del futbol, es soluciona per parts. En un cantó es disposen el vestidors darrera de les porteries, per l’altra una duna artificial fa de límit natural. En un dels lateral es disposa la graderia amb marquesina i per l’altra part una plantació de xiprers.

El interès del projecte radica en la formalització del cos de vestidors que es formalitza mitjançant un cos de baixa alçada i de 120 m de llargada. Una d’aquestes parets es d’obra vista amb petis forats i l’altre un gran parament vidrat. La grada, es construeix damunt un talús de terres naturals que fan de tota la intervenció un conjunt de cossos perfectament integrats en les lleis naturals del lloc.