BONANOVA fotos

 

       


Ordenació de la Plaza Bonanova i voltants. Barcelona
Barri de Sant Gervasi. Barcelona
BAGUR, SA
Projecte executiu Juliol 2001, final obra: Octubre 2003

Autor: GALLEGO ARQUITECTOS SLP I MARIUS QUINTANA
Moises Gallego, Marius Quintana
Ingenieria: Joan Gonzalez Gou
Calculista: Manu reventos
Col.laboradors: Alex Gallego, David Oliva i Sergi Garcia
Direcció Obra:
cycsa-esteyco
Moises Gallego, Marius Quintana

Descripció del projecte:
Val la pena sumar tots els esforços per ajuntar l’espai aïllat existent entre els carrils de circulació a les façanes urbanes que defineixen l’àmbit de la plaça. La lògica dels tres vials que incideixen en el lloc, els carrers Muntaner i Sant Gervasi de Cassoles, en paral·lel per els límits laterals i el passeig de la Bonanova tancant el recinte per el nord, ja indiquen clarament la vocació d’aquest espai públic com una perllongació natural de la vorera del costat sud.

La nova plaça que es proposa, serà una àmplia esplanada que arranca des de la línia de façana del costat sud fins on la complexitat de la circulació del passeig de la Bonanova ho permet. Un únic espai, pavimentat amb pedra calissa de Sénia, molt més dens, més accessible i per tant millor utilitzat per els veïns. El nou àmbit recull tots els fluxos peatonals que es donen en la zona i permet dotar-lo de l’equipament necessari par a aquest nou objectiu.

Es generen àrees verdes, es mantenen i respecten els sis grans plàtans existents s’ordenen el recorreguts peatonals i es creen zones de repòs i esbarjo. Per això, en la part nord del recinte, el que correspon a la perllongació del passeig de la Bonanova, es situen set carrils de pas rodat, amb l’objectiu de donar una respost ajustada a la complexitat del nus viari, mantenint la major part de les possibilitats circulatòries actuals.

Els girs a l’esquerra que provoca l’esmentat passeig amb els carrers Muntaner i Sant Joan de la Salle, es mantenen amb el mateix grau d’eficàcia existent. El gir a l’esquerra que provoca la circulació del carrer Sant Gervasi de Cassoles, també es manté. Tots els girs rodats a la dreta no plantegen problemes afegits i per tant es mantenen. No obstant, la funció que actualment té la plaça com origen i final de dues línies d’autobusos s’han de desplaçar cap els carrers Bigai i Mandri per completar el gir que necessiten.

L’actual pendent mitja del recinte, d’un 4% en sentit mar-muntanya, i la necessitat de l’aparcament subterrani, ens porta a inclourà una proposta d’aparcament de tipus estàndard, fàcilment adaptable que respecti l’important arbrat central i que a la vegada contempli l’execució en dues fases, per meitats per respectar el tràfic en la zona durant la seva execució. Aquest nou requeriment obliga a introduir, en el interior de l’àmbit de la plaça, un carril segregat per a ús exclusiu d’accés a l’aparcament.

Premis i publicacions:
- 1º Premi de concurs d’ idees
-  Referènciat en diversos articles de premsa.
- Selecció FAD any 2003
- Publicat en Quaderns Cívics nº 5 “La Vanguardia”, maig 2004
- Revista “Sport Ocio” nº 67, Madrid, Febrer 2009. Plaza Bonanova. Pags.71-75 (inclusiu)
- Participació en Exposició “Barcelona in progrèss”. Edifici FORUM, Barcelona, maig  2004